آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

تفسیر سوره انسان

siftal
درس اول
آیات اول تا دوم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
siftal
درس دوم
آیات سوم تا چهارم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
siftal
درس سوم
آیات پنجم تا ششم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
siftal
درس چهارم
آیات هفتم تا هشتم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
siftal
درس پنجم
آیات نهم تا هجدهم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
siftal
درس ششم
نوزدهم تا بیست و دوم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
siftal
درس هفتم
آیات بیست وسوم تابیست وپنجم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
siftal
درس هشتم
آیات بیست و ششم تا سی و یکم
حجت الاسلام قرائتی
تفسیر سوره انسان
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.