آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها

مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

آموزش قرائت صحیح الفاظ نماز

siftal
درس اول
تلفظ صحیح حرف واو
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس دوم
تلفظ صحیح حرف کاف
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس سوم
تلفظ صحیح حرف حاء
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس چهارم
تلفظ صحیح حرف عین
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس پنجم
تلفظ صحیح حرف غین
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس ششم
تلفظ صحیح حرف ذال
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس هفتم
تلفظ صحیح حرف ثاء
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس هشتم
تلفظ صحیح حرف ظاء
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس نهم
تلفظ صحیح حرف طاء
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس دهم
تلفظ صحیح حرف صاد
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس یازدهم
تلفظ صحیح حرف ضاد
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس دوازدهم
برخی اشتباهات رایج در نماز
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
siftal
درس سیزدهم
قرائت کامل نماز
دوره آموزش غیرحضوری صحت قرائت نماز
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید.