در این دوره فراگیر با استفاده از کتاب آموزش قرائت قرآن (درست خوانی ) به همراه سی دی آموزشی در بیست جلسه با یادگیری ۲۰ درس مهارت درست خوانی و روانخوانی قرآن کریم و اذکار نماز را فرا گرفته وپس از موفقیت در آزمون شفاهی درست خوانی که از جزء بیست و نهم قرآن کریم گرفته می شود گواهی نامه  پایان دوره دریافت می نماید .

محتوا و متن آموزشی این دوره از  کتاب قرائت قرآن (درست خوانی ) تالیف : علی قاسمی، انتشارات زائر می باشد.