در این دوره فراگیر با استفاده از کتاب هروز با قرآن وعترت  ۳۶۵ موضوع از موضوعات قرآن در سه بخش (اعتقادات – اخلاق –احکام )  به همراه آیه و توضیح مختصر آن و یک حدیث از اهل بیت علیهم السلام درمدت شش ماه حفظ می نماید (هر بخش در مدت دو ماه هر روز دو موضوع ) و پس از موفقیت در آزمون کتبی این دوره گواهی نامه پایان دوره برای ایشان صادر می گردد . با توجه به اینکه محور این دوره حفظ قرآن کریم است لذا حفظ احادیث این کتاب برای فراگیران الزامی نیست

محتوا و متن آموزشی این دوره کتاب هر روز با قرآن وعترت تالیف سید مهدی هاشمی انتشارات نور الثقلین می باشد.