دراین دوره فراگیر با استفاده از کتاب تحسین التلاوه به همراه سی دی آموزشی در مدت ۳۰ جلسه، یک دوره عمومی آموزش تجوید قرآن و نماز را گذرانده و پس از موفقیت در آزمون های کتبی (متن کتاب تحسین التلاوه ) و شفاهی (جزء ۲۸ قرآن ) گواهی نامه پایان دوره را دریافت می نماید . پیش نیاز این دوره تسلط بر صحت قرائت وروخوانی قرآن کریم است.

محتوا و متن آموزشی این دوره  کتاب تحسین التلاوه تالیف  علی قاسمی انتشارات جامعه القران الکریم می باشد.