کلاس های خواهران

ثبت نام دوره های معارفی واحد خواهران

  گروه معارف خواهران واحد معارف درترم زمستان درموضوعات زبر از خواهران متقاضی در دومقطع نوجوان وبزرگسال ثبت نام بعمل می آورد: تفسیر ترتیبی از ابتدای قرآن. شروع شده که دو.دوره. بااستاد فقیهی واستاد قاسمی دردونوبت صبح وعصر که هردو جزء۷ میباشند وجوددارد که دوره استاد فقیهی حضور آزادهم دارد هردودوره باعنایت به تفسیر المیزان…

راه اندازی سایت

راه اندازی سایت مرکز قرآن وحدیث

همزمان با دهه کرامت و میلاد با سعادت امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، سایت اطلاع رسانی و خبری مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت علیها السلام رونمایی شد.